ỐP LƯNG LIKGUS TRONG VIỀN CHỐNG Ố MẶT VÀNG MẶT LƯNG